Thursday, October 29, 2009

politik Malaysia mau ke mana?


Perkembangan politik Malaysia hari ini mahu menuju ke arah mana? Inilah persoalan yang tering terpancul di kepala akhir-akhir ini. Selain itu ia juga sering menjadi topik perbincangan dengan sahabat dan rakan-rakan. Sungguhpun kita tidak berminat dengan politik, namun perkembangan politik negara tidak dapat dikesampingkan kerana ia akan membabitkan setiap orang daripada kita. Suka atau tidak suka, permasalahan politik negara tetap perlu juga difikirkan.

Persoalan politik negara menjadi asam garam kehidupan orang-orang politik, terutama mereka yang bergantung kuasa kepadanya dan mereka yang hidup dengan kausa politik. Baik pemerintah atau pembangkang masing-masing mengidamkan kuasa politik kerana di situlah letaknya kuasa untuk memerintah dan mentadbir negara. Sistem politik menjadi sebuah institusi yang dihormati kerana ia menampung sekumpulan orang yang dikenali sebagai pemimpin, yang memimpin pentadbiran sesebuah negara. Oleh kerana posisinya yang tinggi dalam hiraki sosial, maka ia menjadi rebutan, impian, dan cita-cita ramai orang. Mereka ini sebahagiannya ikhlas dn sebahagiannya mempunyai agenda sendiri, yang hanya mereka dan Tuhan sahaja yang tahu. Umumnya mereka adalah bersedia dan sebahagian lagi tidak pun bersedia untuk menghayati prinsip-prinsip kepimpinan, namun begitu semuanya mahu diri mereka dianggap dan diangkat menjadi pemimpin.

Pengalaman politik Malaysia menunjukkan kita tidak begitu serius dan tidak begitu ikhlas mencari dan melantik pemimpin. Situasi ini menyebabkan wujud ramai pemimpin yang berusaha mengangkat dirinya melalui pelbagai usaha dan pendekatan, termasuk apa jua cara baik halal mahupun tidak halal. Sungguhpun setiap orang mahu mengasosiasikan dirinya dengan imej demokrasi, namun tidak semua faham dan menghayati makna demokrasi. Buktinya ramai yang memaksa orang lain memilih mereka, mungkin paksaan itu tidak jelas dalam bentuk paksaan fizikal, tetapi penggunaan cara-cara yang menyalahi nilai moral seperti penyalahgunaan kuasa, rasuah/politik wang, menghalalkan cara untuk mencapai tujuan, masih diamalkan secara meluas. Hal-hal ini menyebabkan politik masih membawa imej 'permainan kotor', yang menyebabkan sebahagian rakyat terutama golongan muda yang masih mentah dan idealistik, menolak aktiviti berpolitik dan golongan politik. Tidak mustahil golongan yang kecewa ini akan menunjukkan reaksi negatif dengan mengabaikan proses demokrasi dan meremehkan urusan politik negara.

Di negara-negara maju seperti Jepun misalnya, mereka yang menjadi pemimpin bersikap lebih rasional dan mempamerkan imej demokratik dan terbuka. Mereka bersedia melepaskan jawatan atau kuasa tanpa perlukan paksaan atau hukuman melalui pilihanraya, apabila mereka sedar atau disedarkan tentang kelemahan atau kesalahan diri mereka. Mereka menghukum diri sendiri dengan meletak jawatan secara sukarela. Hal begitu mungkin sangat jauh untuk diamalkan di Malayisa. Ramai pemimpin yang jelas-jelas bersalah baik di segi undang-undang, apa lagi kesalahan politik atau kesalahan moral, masih mahu mempertahankan diri dan kedudukan. Mereka tidak ikhlas untuk mengakui kesalahan dan kesilapan dengan meletakkan jawatan atau melepaskan kuasa, sehingga perlu dipaksa dengan hukuman oleh pihak lain. Sikap begini merupakan satu sikap yang sangat tidak demokratik, dan tidak bermaruah.


Dewan mulia yang menjadi tempat ahli politik bertelagah

Orang Jepun lebih islamik dari aspek moral kepimpinan ini. Meeka bersedia dihukum dan bersedia menghukum diri sendiri sebelum diadili orang lain. Islam mengajar bagaimana seorang pemimpin sebagaimana ditunjukkan oleh Khalifa Abu Bakar ketika dilantik menjadi Khalifah pertama. Beliau mengingatkan rakyat supaya mengingatkan dirinya, memperbetulkan drinya sekiranya dia melakukan hal-hal yang menyalahi perintah agama. Inilah asas keihklasan kepimpinan yang diajarkan oleh Islam. Namun kita sangat sedih dalam sebuah negara di mana majoriti umat Islam yang menguasai politik, gagal menghayati prinsip-prinrip mulia ini.

Tragedi politik semasa di Perak, dan riak-riak di Selangor mendedahkan satu senario yang sangat merisaukan. Ketidaktenteraman politik (yang dicetuskan oleh pihak-pihak yang berbalah di Perak) menyebabkan rakyat merasa risau dan celaru tentang sikap politik parti-parti politik negara. Wujudnya elemen-eleman tekanan, paksaan, kekerasan oleh pemimpin-pemimpin politik yang memperalatkan pihak-pihak eksekutif, di mana pihak-pihak keselamatan yang telah masuk campur begitu jauh sehingga mencemar kemuliaan Dewan Undangan, merupakan gejala yang sangat tidak sihat dalam sebuah negara demokrasi.

Rakyat menilai dan rakyat merasa takut terhadap kewujudan suatu kuasa baru, iatu 'kuasa kejam' di sebalik kuasa kepimpinan dan eksekutif yang diperalatkan dan dihalalkan untuk mencapai matlamat politik. Kehidupan orang politik juga dilihat tidak selamat, sebagaimana terjadi ke atas pemimpin-pemimpin politik tertentu yang menjadi mangsa ekploitasi, ugutan, tekanan.

Seenario ini amat tidak sihat. Ia melahirkan satu ketakutan di kalangan rakyat terhadap pihak-pihak tententu. Kita bimbangkan suasana poltik kita akan melahirkan politik yang tidak lagi demokratik lagi. Tida gunanya kita melaungkan-laungkan demokrasi sekiranya realiti kehidupan di negara kita tidak lagi menggambarkan kehidupan demokrasi. Kita akhirnya akan dilabelkan oleh anak-anak muda dan generasi muda kita sebagai golongan hipokrit belaka.

No comments:

Post a Comment